Skúsenostná krivka

Definujte podstatu teórie skúsenostnej krivky v ekonomike?
– vyjadruje závislosť medzi objemom výroby a jednotkovými nákladmi – každé zdvojnásobenie produkcie prináša % – álne približne rovnaké zníženie nákladov
– prírastok jednotkových nákladov výroby má klesajúcu tendenciu s rastom výkonu zariadenia

Rozoberte význam skúsenostnej krivky z hľadiska stratégie?
– umožňuje stanoviť optimálne stratégie
1. stratégia minimalizácie nákladov
2. udržiavacia stratégia
3. ofenzívna stratégia
4. stratégia posilnenia
5. stratégia ústupu

Ktoré javy stoja v pozadí existencie skúsenostnej krivky?
– rast skúseností vo výrobe

V čom spočíva podstata existencie úspor z rozsahu? Čo je príčinou rastúcich a klesajúcich výnosov z rozsahu?
– príčinou je zvyšovanie využitia kapacity zariadenia – pri zvyšovaní objemu výroby do určitého bodu výnosy z rozsahu rastú a ďalším zvyšovaním objemu výroby začnú klesať

Na čo sa zameriava stratégia dominantnej firmy v odvetví s výraznou skúsenostnou krivkou?
– má najväčší objem produkcie a najnižšie jednotkové náklady výroby, tzv. nákladový vodca
– stratégie:
1. maximálne využitie výhodnej pozície pre získanie čo najväčšej marže – snaha o udržanie vysokej ceny – môže byť nebezpečná

Aké stratégie môže uplatňovať firma so slabou pozíciou v odvetví s výraznou skúsenostnou krivkou?
– firma so slabou pozíciou na trhu, tzv. marginálny výrobca
– firma pracuje s vyššími nákladmi než je trhová cena – neperspektívna pozícia, stratová

Aké stratégie môže uplatňovať firma v priemernej pozícii v odvetví s výraznou skúsenostnou krivkou?
– firma s priemernou pozíciou na trhu, tzv. nasledovník
– dosahuje určitý zisk, snaží sa zlepšiť svoje postavenie zvýšením objemu výroby a získavaním ďalších skúseností

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥