Strategické myslenie

Strategické myslenie Základným atribútom strategického riadenia je strategické myslenie, ktoré je najvyššou etapou (formou myslenia) a súčasne základom strategického riadenia. 3 druhy alebo prístupy procesu …

SRO, VOS, KS

Charakteristické črty osobnej spoločnosti – verejno-obchodnej spoločnosti. – VOS- má blízko k združeniu, no má právnu subjektivitu veľké podniky nevyužívajú túto formu, skôr malé osobné …

Právne formy podnikov

Kritéria pri výbere právnej formy: -počet spoločníkov, výška kapitálu, spôsob a rozsah ručenia, oprávnenia k riadeniu, možnosť získať úver, administratívna náročnosť založenia… Právne formy podnikov: …

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie Slobodné podnikanie je základom trhovej ekonomiky Podnikanie = sústavná činnosť, ktorú vykonáva samostatne podnikateľ vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom …

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie (FR), charakteristika a význam je to proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového K a ich použitie z hľadiska základných finančných cieľov podnikania …