Schopnosť firiem čítať účtovnícke dáta prejde výraznou zmenou

Capila

Bratislava 4. december 2023 – Schopnosť firiem čítať účtovnícke dáta prejde výraznou zmenou. V kontexte nástupu trendov umelej inteligencie sú práve spoločnosti poskytujúce účtovnícke služby zaujímavým príkladom, ako nový trend zamieša kartami – zďaleka nie však jediným. Natrénované jazykové modely, ako napríklad známy ChatGPT, Google Bard či Meta LLaMA, nanovo definujú fungovanie firiem, čo sa týka dôležitých podnikateľských rozhodnutí. Už čoskoro by pritom umelá inteligencia mala prejsť do ďalšej, ešte pokročilejšej fázy.

Mnohých prekvapí, ako umelá inteligencia zmení podnikanie

Firmy bežne investujú veľa zdrojov a času, aby pochopili finančné dáta. Mení sa spôsob, ako pristupujú k dátam. „Účtovníctvo sa už nekončí pri tom, že všetko len zaznamenáme do počítačového programu a následne odovzdáme výkazy na úrad, aby sme si splnili daňové povinnosti. Ide podľa mňa o prirodzený vývoj, že súčasné nástroje umelej inteligencie sa zamerajú na to, ako lepšie pracovať so štrukturovanými dátami, ako je napríklad účtovníctvo, a ako ich predovšetkým interpretovať,“ hovorí Mátyás Varga, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Capila. AI modely budú čoraz viac vytrénované, aby firmám poskytovali poradenstvo a odporúčania. Možností využitia je veľa a presahujú tému účtovníctva, ktoré sa v tomto kontexte často uvádza ako jeden z príkladov.

Uspejú firmy, ktoré najlepšie prečítajú dáta

V budúcnosti budú firmy fungovať tak, že ak napríklad príliš veľa ich výdavkov smeruje na konkrétnu činnosť, umelá inteligencia sa bližšie pozrie, aký je trhový štandard a odporučí konkrétnu korekciu smerom nadol alebo naopak. „Takto sa dostávame k tomu, že AI v blízkej budúcnosti vyprodukuje celý návrh rozpočtu firmy s očakávanými nákladmi a výdavkami vrátane zohľadnenia sezónnosti a ďalších dynamických aspektov,“ opisuje Varga.

Alebo ďalší príklad: AI zvládne vyhodnotiť, ktorí klienti vám s vysokou pravdepodobnosťou odídu a ktorí naopak zostanú. Prípadne sales manažérom poradí, ktorých nových potenciálnych klientov majú osloviť. Umelú inteligenciu ocenia aj nákupné oddelenia, pre ktoré sa stane prakticky jedinou šancou, ako držať krok s kvantom informácií potrebných na vyhľadanie cenovo najvýhodnejšieho obstarávaného produktu či služby.

Viac autonómie na dohľad

Dôležité bude, aby mali jednotlivé softvérové modely pracujúce na princípe umelej inteligencie dostatok dát, zdôrazňuje Varga. Alfou a omegou bude podľa neho kombinovanie tradičných účtovníckych dát s finančnými ukazovateľmi a inými štatistickými údajmi.

Oblasť AI sa spolu s tým posúva k novému významnému míľniku: väčšej autonómnosti. „Čas hrá v podnikaní rozhodujúcu úlohu. Celý svet umelej inteligencie aj preto smeruje k tomu, aby nešlo len o odporúčania, ale aby tieto boli aj rovno vykonané, teda napríklad AI nástroj rovno zrealizuje korekciu výdavkov spolu s tým, že poukáže na možný problém,“ opisuje Varga s dôvetkom, že nástup trendu bude postupný v priebehu najbližších rokov.

Účtovníctvo sa už nebude točiť okolo výkazníctva

Čoraz viac firiem na Slovensku využíva cloudové služby. Cloud prináša viac flexibility, vyššiu efektivitu, nižšie náklady, ale aj lepšiu dostupnosť. Napokon práve tieto výhody sa hodia aj v kontexte účtovníctva. Experti sa zhodujú na tom, že už čoskoro môže na takúto silnú nábehovú krivku naskočiť aj umelá inteligencia. Podobne ako pri cloude, aj tu sa má stať, že AI dostane zelenú od väčšieho množstva firiem, ktoré uvidia, že i ostatné spoločnosti zdokonaľujú svoje rozhodovacie procesy vďaka umelej inteligencii.

Platí pritom, že slovenským účtovníkom nateraz vo všeobecnosti pri tejto téme skôr uchádza vlak. Keď sa budú účtovnícke firmy snažiť uspieť na trhu, prípadne ak budú chcieť etablovaní hráči v tomto sektore držať krok s dobou, téme umelej inteligencie sa nevyhnú. „Je to škoda, no účtovníci u nás ešte stále často nerozmýšľajú dostatočne technologicky. Sčasti dokážem pochopiť jeden z dôvodov. Je ním veľký časový záväzok, ktorý si celá téma žiada. AI sa vyvíja nesmierne rýchlo. Ak máte zostať v obraze, potrebujete investovať hodiny denne, aby ste zachytili aspoň najdôležitejšie novinky,“ tvrdí Varga.

Práve to vidí osobne ako príležitosť: „Úspešné účtovnícke firmy budú tie, ktoré sa čo najskôr naučia pracovať s umelou inteligenciou. Dnes môže najmä na Slovensku takto účtovníci získať konkurenčnú výhodu, keď vám ponúknu novú službu navyše, ktorú by ste inde ešte nedostali.“

Účtovníci tak dostanú šancu rozšíriť pole svojej pôsobnosti a namiesto jednoduchých úloh sa dokážu viac zamerať na sofistikovanejšie poradenstvo s pridanou hodnotou, pri ktorom im dokáže asistovať práve umelá inteligencia. Varga pridáva aj odkaz na záver: „Každá firma sa dokáže už teraz zamyslieť, ako dokáže AI využiť. Určite sa oplatí to aspoň vyskúšať,“ povedal.

Spoločnosť Capila

Capila je slovenská spoločnosť, ktorá sa  špecializuje na účtovnícke a daňové služby, automatizované manažérske reportovanie prostredníctvom vlastnej webovej aplikácie a strategické finančné poradenstvo (CFO služby). Skúsení účtovníci a daňoví poradcovia zabezpečujú efektívne riadenie účtovníctva a daňových záležitostí. Prostredníctvom webovej aplikácie klienti monitorujú svoje finančné údaje v reálnom čase. Capila tiež pomáha klientom plánovať a optimalizovať ich finančné procesy a stratégie.

Inšpirácia pre vznik spoločnosti Capily vznikla v právnickej kancelárii Sparring v roku 2021 v rámci dopytu o ekonomické riešenia pre klientov. Takisto ako Capila spadá pod Vacuum Group – skupinu, ktorá zastrešuje dynamické a rýchlo rastúce portfólio spoločností, investuje a vytvára nové podniky.

V júni 2022 začala Capila fungovať ako samostatná spoločnosť pod vedením zakladateľov Mátyása Vargu, Martina Jesenského a Juraja Juráška. Názov spoločnosti vychádza z pojmu „kapilára“ – cieva . Podobne, ako cievy zabezpečujú plynulý prietok krvi v tele, tak Capila poskytuje plynulý tok financií v podniku.

Capila má dlhodobý záväzok využívať najmodernejšie technológie a nástroje vrátane dôrazu na automatizáciu a využitie umelej inteligencie na neustále zlepšovanie kvality svojich služieb pre firemné financie. Tento prístup je dôležitou súčasťou identity spoločnosti, pretože finančné služby pre malé a stredné podniky boli doteraz poskytované zastaraným a tradičným spôsobom, často na papieri a manuálne. Capila má ambíciu túto situáciu zmeniť a priniesť do oblasti firemného finančného riadenia moderný a efektívny prístup. V júni 2023 oslávila Capila svoje prvé výročie so značným úspechom, pričom v prvom roku získala investície a klientov z oblastí IT developmentu, legaltechu a healthtechu. / legaltechu – Trama a Sparing,  heathtechu- Sensible BIO a IT development firiem – Labyrinth Labs a Outloud.

Tím spoločnosti Capila prináša najmodernejší prístup k tradičnému odvetviu. Skladá sa z profesionálov a profesionáliek v oblasti účtovníctva, daní, biznis poradenstva, IT developmentu, business intelligence a obchodu. Ich cieľom je revolúcia v zastaralom slovenskom systéme účtovníctva a firemných financií, a to prostredníctvom moderných technológií a priateľského prístupu. Svojim klientom chce Capila vniesť jednoduchosť a jasnosť do procesov týkajúcich sa financií. Digitalizované účtovníctvo, automatizované finančné procesy a dáta ukladané v cloudovom priestore prinášajú možnosť podnikateľom vykonávať informované rozhodnutia na základe dát a spoľahlivých analýz.

Mátyás Varga

Mátyás Varga je spoluzakladateľom firmy Capila a pôsobí v nej ako CEO. Capila je inovatívna spoločnosť, ktorá poskytuje softvérové riešenie pre manažovanie financií v malých a stredných podnikoch.

Mátyás vyštudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2016 získal magisterský titul v ekonomicko-finančnej matematike a modelovaní. Popri vysokoškolskom štúdiu získaval skúsenosti v oblasti vykonávania finančných analýz. Po dokončení školy pôsobil ako finančný analytik v HB Reavis. Po dvoch rokoch sa posunul do globálnej coworkingovej platformy HubHub, kde svoju odbornosť rozvíjal ako Head of Finance and Operations.

Capila najskôr fungovala pod právnickou kanceláriou Sparring. Od 2022 funguje ako samostatná spoločnosť.

Martin Jesenský

Martin Jesenský je CFO spoločnosti Capila, ktorú založil spoločne s Mátyásom Vargom a Jurajom Juráškom. Capila je slovenská spoločnosť špecializujúca sa na účtovnícke a daňové služby, automatizované reportovanie prostredníctvom vlastnej webovej aplikácie a strategické finančné poradenstvo (CFO služby). Capila poskytuje služby s využitím najmodernejších technológii a automatizácie.  Martin má za sebou roky skúseností v oblastiach financií a účtovníctva, preto nie je prekvapujúce, že ako CFO má na starosti v Capile poskytovanie služieb klientom a tiež účtovnícky tím,vďaka ktorému je svet firemných financií  zrozumiteľnejší.

Martin získal magisterský titul na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval finančný manažment. Časť štúdia absolvoval na Ghent University v Belgicku. Po škole ostal verný svetu financií a pôsobil v EY, spoločnosti špecializujúcej sa na audity, poradenstvo,  stratégie, transakcie a daňové služby. Martin pôsobil na oddelení auditu, kde sa špecializoval najmä na spoločnosti z finančného odvetvia ako napríklad banky a lízingové spoločnosti. Svoju expertízu rozvíjal v ČSOB banke, kde viedol auditné tímy a zúčastnil sa viacerých projektov ako aj projektu kúpy a spájania dvoch bánk v Bulharsku.  Martin bol finančným riaditeľom v spoločnosti Streamstar, ktorá sa zameriavala na oblasť broadcastingu- živého vysielania. Vďaka jeho dlhoročným skúsenostiam je Martin expertom na  budovanie  efektívnych účtovných a finančných tímov a procesov.

Juraj Jurášek

Juraj Jurášek je jedným zo spoluzakladateľov spoločnosti Capila – inovatívnej spoločnosti na automatizáciu finančných procesov malých a stredných podnikov. V Capile Juraj pôsobí ako CSO, pričom má zodpovednosť za obchod a marketing. Zdokonaľuje predajné stratégie, pripravuje biznis plány a vytvára partnerstvá. Juraj svoju odbornosť na e-commerce a predaj SaaS riešení posúva ďalej skrz consulting na tieto témy. Má viac ako 8 rokov praxe v oblastiach technológií, financií a marketingu.

Juraj vyštudoval Vysokú Školu Ekonomickú v Prahe a získal titul v odbore Ekonomika a Manažment. Významné pracovné skúsenosti nadobudol už počas vysokoškolského štúdia, a to v rámci jednak online banky Zuno, kde pôsobil ako správca webového obsahu a sociálnych médií a aj v mBank, kde sa stal manažérom produktového vývoja. Neskôr sa vo firme Exponea (teraz už súčasťou Bloomreach), zaoberajúcej sa automatizáciou digitálneho marektingu, stal sales manažérom, pričom koordinoval biznis development pre strednú a východnú Európu. V Exponea pracoval do roku 2021, kde nadobudol bohaté skúsenosti v rámci e-commerce a predaja SaaS. Po odchode z Exponea sa pridal k Mátyásovi Vargovi a Martinovi Jesenskému a spoločne založili Capilu. Capila najskôr fungovala pod právnickou kanceláriou Sparring. Od 2022 funguje ako samostatná spoločnosť.

Juraj sa ako speaker zúčastnil viacerých konferencií, kde prednášal o tom, čomu rozumie najlepšie: marketing, SaaS, sales. Okrem iného je aj moderátorom podcastu Na rovinu online.

Komentáre k článku Schopnosť firiem čítať účtovnícke dáta prejde výraznou zmenou (1)

  1. Aké sú kľúčové zmeny, ktoré prinesie využitie umelej inteligencie v účtovníctve podľa článku?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥