Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie (FR), charakteristika a význam je to proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového K a ich použitie z hľadiska základných finančných cieľov podnikania …