Využívanie dlhodobého majetku

Základnou podmienkou efektívneho fungovania podniku je čo najlepšie využívanie majetku, ktorí vlastní. V oblasti dlhodobého majetku sa podnik musí snažiť vzhľadom na veľké objemy investícií v ňom viazané, ako aj na možnosť jeho rýchleho morálneho zastarania, ho využiť čo najlepšie, v čo najkratšom čase získať z neho čo najväčší podnikateľský prínos.

Využívanie dlhodobého majetku závisí od:
– objemu času, počas ktorého sa DM využíva,
– využitia výkonnosti (výrobnosti) DM.

Využitie DM v určitom čase nazývame extenzívnym (časovým) využitím, využitie výkonnosti DM nazývame intenzívným (výkonovým) využitím. Celkové (integrálne) využitie DM je súčinom extenzívneho a intenzívneho využitia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥