Okolie podniku

Okolie podniku prvky, ktoré na podnik pôsobia, ovplyvňujú ho a na ktoré podnik spätne pôsobí Marketingové prostredie – nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik Mikroprostredie – súbor …

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie (FR), charakteristika a význam je to proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového K a ich použitie z hľadiska základných finančných cieľov podnikania …

Ciele podniku

Cieľ je budúci stav, ktorý chce podnik dosiahnuť. KLASIFIKÁCIA PODNIKOVÝCH CIEĽOV A) Klasifikácia cieľov podľa ich obsahu: Ekonomické ciele – zameriavajú sa na kvantitatívne merateľný …

Pozicioning

Pozicioning patrí medzi súčasti cieleného marketingu. Medzi ďalšie súčasti môžeme zaradiť aj segmentáciu trhu a targeting trhu. Targeting Výsledkom targetingu je, že organizácia objaví na …

Franchising

Franchising je vertikálny marketingový systém, ktorý tvorí poskytovateľ a prijímatelia franchisingu. Ide o systém predaja prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v …