Spokojnosť zákazníka, prieskum trhu

Spokojnosť je zákazníkom vnímaná úroveň, do akej sa splnili jeho požiadavky.

Spokojný zákazník

 • prichádza a nakupuje znovu, čiže spokojnosť zákazníka tvorí jeden zo základných pilierov dlhodobých obchodných úspechov,
 • je vtedy, keď potreby a očakávania sú uspokojované stále, počas celej doby živnosti produktu, ak poskytovateľ služby nenaplní očakávania, šancu dostane konkurencia,
 • výsledkom spokojnosti zákazníka by malo byť jeho pripútanie k produktu, prípadne k podniku

Očakávania zákazníka verzus vnímaná kvalita produktu zákazníkom

 • zákazníci sa môžu správať rôzne. Ich správanie súvisí hlavne s tým, čo od produktu očakávajú. Z hľadiska ich náročnosti na produkt môžeme rozdeliť zákazníkov na:
 • bežného zákazníka (normálneho) – tento zákazník si kupuje produkt alebo službu a má primerané očakávania vzhľadom na cenu; v prvom rade ide o uspokojenie jeho potrieb,
 • náročného zákazníka (feinschmeckera) – ide o zákazníka, ktorý pozná produkt do detailu, tzn. funkcie, parametre funkcií, cenu atď. a vie aj porovnanie s konkurenčnými produktmi. Snaží sa o to, aby pre seba vybral to najlepšie čo môže byť za danú cenu. Samozrejme, že ak konkurencia ponúkne výrazne lepší produkt, odchádza (ak nie je viazaný tradíciou),
 • nenáročného zákazníka (extrémistu) – tento môže byť v 2 polohách:
 1. minimálny zákazník (lacný) tento zákazník chce vedieť v prvom rade cenu a aby ho to veľa nestálo, aby sa s tým dalo robiť to základné, čo požaduje a to mu stačí. Ak natrafí najlacnejší produkt (napr. Čína), tak odchádza, aj keď to môže neskôr obanovať,
 2. maximálny zákazník (drahý) – tomuto zákazníkovi ide hlavne o to, aby mal to najlepšie, najdrahšie a značkové, čo sa na trhu vyskytuje. Dôvodom je prestíž, ktorú chce dosiahnuť.

Určovanie úrovne spokojnosti zákazníka

 • prostredníctvom priamych zisťovaní – prieskumy spokojnosti,
 • prostredníctvom nepriamych meraní – sledovanie ukazovateľov týkajúcich sa zákazníkov,
 • dĺžka obchodného vzťahu so zákazníkom,
 • počet nových zákazníkov,
 • počet stratených zákazníkov,
 • pravidelnosť využívania služieb zákazníkom,
 • objem obchodu so zákazníkom,
 • počet odporúčaní podaných zákazníkmi,

Spôsoby zisťovania spokojnosti a vernosti zákazníka – poznáme dva prístupy:

 1. objektívny prístup – obrat, podiel na trhu, podiel opakovanej kúpy, podiel výmeny produktu,
 2. subjektívny prístup
 • postupy opierajúce sa o charakteristiky
  • implicitné metódy – analýza sťažností, zisťovanie výkonových nedostatkov, prieskum predajcov a sprostredkovateľov,
  • explicitné metódy – meranie stupňa splnenia očakávaní, meranie celkovej spokojnosti, meranie jednotlivých dimenzií spokojnosti,
 • postupy opierajúce sa o udalosti – metóda kritických udalostí

Kvalitný kávovar vyrieši každý svár

Veľmi významným doplnkom a dôležitou maličkosťou v predajni alebo na obchodnom mieste je aj kvalitná káva.

Nakoľko sú ale naše chuťové poháriky zo dňa na deň fajnovejšie a náročnejšie, prípravu lahodnej kávy vám uľahčia spoľahlivé kávovary. Dobrý kávovar urobí všetku prácu profesionálneho baristu za vás a naplní šálku tým najlahodnejším nápojom, ktorý k svojmu výkonu potrebujeme takmer všetci.

Vytvorí sa v tíme správna nálada, zabudnete na všetok stres a všetky úlohy vyriešite bez najmenších problémov. Opäť stačí len vyskúšať, ako sa dá v práci s takýmito vylepšeniami jednoducho fungovať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥