ARGENTIHO MODEL KORPORATÍVNEHO PLÁNOVANIA

Argentiho model:
– zahŕňa plánovanie organizácie ako celku, ale nie plánovanie celej organizácie
– korporatívne plánovanie ovplyvňuje štruktúru organizácie na niekoľko rokov dopredu a preto sa tieto plány zostavujú v podmienkach neurčitosti vzhľadom k budúcnosti

Charakteristika Argentiho modelu plánovania

1. Korporatívny plán sa dotýka zásadných zmien v organizácií, ktoré majú dlhodobý charakter. Strategický plán je stanovený pre určitú funkčnú oblasť, korporatívna stratégia je však stavaná pre podnik ako celok.

2. Korporatívny plán nie je koordináciou plánov jednotlivých oddelení, resp. oblastí.

3. Korporatívny plán by mal obsahovať niekoľko hlavných rozhodnutí o budúcnosti podniku, t. z. že má identifikovať tzv. „nerozhodné kľúčové otázky“ v podniku.

4. Korporatívny plán má mať rozsah 10-12 strán, kde samotný korporatívny plán tvorí iba 1 stranu, zvyšok sú informácie potrebné pre korporatívny plán. Je to plán dávkový, nie kontinuálny, t. j. že sa urobí iba z času na čas, vízia by mala byť orientovaná na 5-10 rokov do budúcnosti.

Komentáre k článku ARGENTIHO MODEL KORPORATÍVNEHO PLÁNOVANIA (4)

  1. Argentiho model korporátneho plánovania je strategický prístup určený na zlepšenie plánovacích procesov v podnikoch s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a efektivitu.

  2. Je Argentiho model stále relevantný v dnešnej rýchlo sa meniacej obchodnej klíme?

  3. Môže prílišné zameranie sa na struktúrované modely, ako je Argentiho, obmedziť kreativitu a inováciu v podnikaní?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥