Horizontálna integrácia: Akvizícia a fúzia

Fúzia – horizontálna integrácia

Fúzia je spojenie dvoch rovnocenných spoločností, pričom jedna z nich si necháva svoje meno a identitu a druhá ju stráca a preberá identitu tej prvej. Zjednotenie je väčšinou v akciových spoločnostiach.

Fúzie môžu byť jednou z metód rastu podnikov. Na rozdiel od organického rastu umožňujú oveľa rýchlejší rast a rozširovanie podniku. Zo svojej podstaty však fúzie spoločností skrývajú mnoho rizík, predovšetkým je to riziko kultúrno – organizačného aspektu, ktoré môže byť dôvodom neúspešnej fúzie – spojenie dvoch firiem s rozdielnou kultúrou a organizačnými zvyklosťami. Ďalšími dôvodmi sú nereálne odhady budúceho potenciálu účastníkov fúzií, rozdielna alebo chýbajúce stratégie a neskúsenosť manažmentu s akvizičnými procesmi. Pomocou fúzií rastú predovšetkým veľké nadnárodné koncerny, ktoré tým rýchlo získavajú nové trhy, získavajú nové technológie, ​​patenty, optimalizujú svoje daňové zaťaženie alebo alokujú voľný kapitál.

Ukážka fúzie

V článku Zlúčenie Slovanetu a ViaPVT bolo zapísané do obchodného registra sa uvádza príklad fúzie:

Tridsiateho apríla zápisom do obchodného registra nadobudlo účinnosť zlúčenie spoločností Slovanet, a.s., Trenčín a ViaPVT, a.s., Bratislava do nástupníckej spoločnosti ViaPVT, a.s., ktorá zároveň zmenila svoje obchodné meno na Slovanet, a.s.. Fúziou vznikol najväčší nezávislý poskytovateľ internetových a komunikačných služieb na Slovensku.

Zlúčenie spoločností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú časť holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spoločného akcionára zo dňa 18.12.2002 a Zmluvy o zlúčení oboch spoločností schválenej toho istého dňa. Pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín bola rozhodnutím akcionára ku dňu 31.12.2002 zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou ViaPVT, a.s. Zároveň so zlúčením bola ViaPVT, a.s. premenovaná na Slovanet, a.s. Výsledná spoločnosť má teda znaky oboch pôvodných – meno ”pôvodného” Slovanetu a všetky ostatné údaje spoločnosti ViaPVT.

Akvizícia – horizonálna integrácia

Akvizícia je vlastne pohltenie menšej alebo ekonomicky slabšej spoločnosti väčšou. Prípadne, ak menšiu firmu pohltí silnejšia spoločnosť s väčším kapitálom. Firma skúpi majoritnú väčšinu firmy a tým aj väčšinu akcií s hlasovacím právom.

Akvizície znamenajú principiálne tvorbu novej hodnoty podniku. Nemožno síce s úplnou určitosťou povedať, že akvizície vždy zvýšia hodnotu podniku; sú známe aj prípady, keď bezprostredne po akvizícii cena akcií materskej firmy na trhu klesla. Ba dokonca sú známe aj prípady, keď podnik po čase musel prikúpenú firmu predať, pretože ju nedokázal integrovať do svojej podnikovej kultúry. (Ako príklad môže poslúžiť neúspešný „sobáš“ Grundigu s Philipsom.)

Ukážka akvizície

Najväčšieho výrobcu papierových hygienických výrobkov na Slovensku Tento Žilina ovládol fínsky investor. Spoločnosť Metsä Tissue uzavrela dohodu o úplnom prevzatí žilinského podniku. Ohlásenú akvizíciu ešte musel povoliť Protimonopolný úrad.

Fínsky investor získal 100 percent akcií Tenta výmenou za 15 percent vlastných akcií, vďaka ktorým sa majiteľ žilinských papierní Jozef Antošík sa stal druhým najväčším akcionárom Metsä Tissue. Najväčším akcionárom fínskeho holdingu zostala skupina Metsäliitto Group.

Komentáre k článku Horizontálna integrácia: Akvizícia a fúzia (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥