Opotrebovávanie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa nespotrebováva vo výrobnom procese naraz, ale má viacročnú účinnosť, počas ktorej sa postupne opotrebováva, postupne prenáša svoju hodnotu do hodnoty výrobkov, ktoré sa jeho pomocou vyrábajú. Opotrebovávanie DM je proces zmien jeho vlastností, v dôsledku čoho stráca schopnosť plniť svoju výrobnú funkciu, alebo ju plní nedokonale a s vyššími nákladmi, ako je v podnikateľskej sfére nevyhnutné.

Poznáme dva druhy opotrebovávania dlhodobého majetku:
• opotrebovávanie fyzické (materiálové) – prejavuje sa zmenami hmotnej podstaty DM, v dôsledku ktorých stráca DM svoju úžitkovú hodnotu zmenou jeho technických vlastností. Fyzické opotrebovávanie sa prejavuje v dvoch formách:
– aktívne opotrebovávanie – je dôsledkom produktívnej spotreby DM, t.j. opotrebovávanie v dôsledku používania DM vo výrobnom procese
– pasívne opotrebovávanie – je dôsledkom pôsobenia prírodných a iných vplyvov na DM v období jeho nepoužívania, tzn. neproduktívne opotrebovávanie
• opotrebovávanie morálne (ekonomické) – DM stráca svoju hodnotu v dôsledku technického pokroku, ktorý vedie k rastu spoločenskej produktivity práce. Prejavuje sa v dvoch formách:
– výroba DM takej istej konštrukcie sa zlacňuje v dôsledku rastu spoločenskej produktivity práce
– možnosť kúpiť za rovnakú cenu výhodnejší DM čo umožňuje technický pokrok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥