Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia

Rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia je jeden z prístupov na posúdenie rizika projektov. Projekty sa hodnotia opäť akoby za istoty. Príkladom môže byť ilustrácia hodnotenia projektov pomocou kritéria čistej súčasnej hodnoty (ČSH) projektov. Čím vyššia je ČSH, tým rizikovejší je projekt, vyššia ČSH je prémiou pre podnikateľa za podstúpenie rizika.

Tri spôsoby korekcie ČSH rizikového projektu:
1. znížením nákladov, resp. zvýšením výnosov – tento spôsob je teoreticky najprijateľnejší, pretože umožňuje diferencované zvažovanie pravdepodobnostných dopadov rizika v jednotlivých obdobiach realizácie projektu.
2. skrátením doby ekonomickej doby životnosti projektu – prednosťou je jeho jednoduchosť.
3. zvýšenie diskontnej sadzby – tento spôsob je najpoužívanejší. Vychádza z oprávneného predpokladu, že riziko projektu rastie s časom, čo vyplýva z uplatnenia rovnakej diskontnej sadzby pre všetky roky životnosti projektu. V každom roku je možné urobiť korekciu na základe vývojového trendu. Nevýhodou je, že používa v každom roku rovnaké riziká, ak vieme, že riziko nie je rovnaké, odporúča sa použiť inú metódu.
Prvý a druhý spôsob sú jednoduchšie, ale môžu byť v rozpore s právnymi predpismi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥