Verejná obchodná spoločnosť

Je to personálna (osobná) spoločnosť založená min. 2 osobami (FO aj PO), ktoré podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Zakladá sa spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi a vzniká dňom zápisu do OR. Na obchodné vedenie je oprávnený každý spoločník. Zisk sa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom. Súčasne má každý spoločník náok na zúročenie svojho splateného vkladu v dohodnutej výške. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z OR.

Táto právna forma sa využíva na živnostenské podnikanie, kde riziko neobmedzeného ručenia je pomerne malé a kontrolovateľné (remeslá a MO).

Výhody:
? nižšia kapitálová základňa (spojenie spoločníkov, z ktorých jeden má kapitál, druhý potrebné skúsenosti a pod.)
? možnosť každého spoločníka podieľať sa na riadení
? pružné rozhodovanie v dôsledku malého počtu spoločníkov
Nevýhody:
– spoločníci ručia celým svojím majetkom
– výška kapitálu spoločnosti závisí od kapitálovej účasti jednotlivých spoločníkov
– existencia spoločnosti závisí od osobných schopností spoločníkov a ich vzájomnej dôvery
– čím väčší počet spoločníkov, tým menšia je rýchlosť a jednota v rohodovaní

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥