Ďalšie prístupy k štruktúre business plánu

Štruktúra podnikateľského plánu – Frank Kadlec

Frank Kadlec doporučuje túto štruktúru podnikateľského plánu:
1. dokumentácia o orientácii podniku
2. podnikateľský plán
3. plán marketingu a predaja

Štruktúra podnikateľského plánu – Anna Pilková

Anna Pilková doporučuje túto štruktúru business plánu:
1. sumár (max. 2 strany)
2. hlavná časť podnikateľského plánu
a) popis produktu
b) ekonomický a mimoekonomický úžitok
c) manažment a kľúčové osobnosti
d) situačná analýza
e) podnikové a výrobné stratégie a plány
f) finančné projekcie
3. prílohy

Štruktúra podnikateľského plánu – Edward Blackwell

Edward Blackwell doporučuje túto štruktúru podnikateľského zámeru:
1. stručné prehlásenie
2. trh
3. odbornosť, skúsenosti a zdroje zainteresovaných osôb
4. výhody produktov
5. metódy riadenia
6. dlhodobý výhľad
7. použitie fondov
8. finančné ciele
9. dodatky
10. minulosť podniku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥