OHLASOVACIE A KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

Ohlasovacie živnosti

– ktoré pri splnení určitých podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia. Prevádzkovať živnosť FO a PO nezapísaných v OR vzniká pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo pokiaľ sa v ohlásení uvedie iný deň, tak potom týmto dňom. Delia sa na:

remeselné živnosti

– ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná výučným listom. Patria sem:
– výroba kovov a kvových výrobkov
– výroba potravín a nápojov
– výroba textilu a odevná a ďalšia
Je tu potrebné vysvedčenie o maturitnej skúške na SOU alebo výučný list.

viazané živnosti

– ide tu o živnosti, kt. vyžadujú iný preukaz spôsobilosti než s vyžaduje pri remeselných živnostiach.
– výroba strojov a prístrojov
– výroba dopravných prostriedkov
– stavebníctvo a iné

voľné živnosti

– nie je tu stanovená podmienka prevádzkovania živnsoti na odb. spôsobilosť. Môže ich ohlásiť každý, kto spĺňa všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Koncesované živnosti

– sa smú prevádzkovať na základe koncesie. Oprávnenie prevádzkovať koncesovanú živnosť vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. pri koncesovaných živnostiach sa vyžaduje odborná spôsobilosť a výkonnosť a je na nich potrebné štátne povolenie. Patria sem:
– stavebníctvo
– služby zabezpečujúce ochranu osôb a majetku
– ubytovacie služby a ďalšie

Živnostenský list a jeho náležitosti

– meno a priezvisko a trvalé bydlisko (FO)
názov a sídlo (PO)
– obchodné meno
– předmět podnikania
– miesto podnikania
– identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené
– prevádzkareň
– dobu určenia podnikania (při době určitej)

3 Replies to “OHLASOVACIE A KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *