Personálne plánovanie

Výhľadové plánovanie práce

Postupy výhľadového plánovania práce:

 • jednoduchá logika
 • metóda simulácie
 • optimalizačný prístup
 • metóda modelových závodov
 • metódy komparácie
 • benchmarking
 • kvalifikované odhady expertov

Plánovanie potreby pracovníkov

Systém odmeňovania sa vyznačuje špecifikami, 3 druhy rovnováhy:

 1. rozpočtová
 2. kompetitívna
 3. vnútorná

Zvyšovanie pružnosti pracovnej sily sa dosahuje:

 • externou kvantitatívnou pružnosťou
 • externalizáciou
 • internou kvantitatívnou pružnosťou
 • funkčnou pružnosťou
 • pružnosťou v odmeňovaní

Metódy plánovania produktivity práce

 • metóda úspory času
 • úspora pracovníkov pri zvýšení úrovne plnenia výkonových noriem
 • úspora pracovníkov v dôsledku zmien v extenzívnom využívaní pracovného času
 • indexová metóda

Metóda úspory času

 1. Zníženie pracnosti: ZP = (t0 * Q1 – t1 Q1) * t0 * Q1) * 100
 2. Úspora pracovníkov pri znížení prácnosti: Up = plán zníženia prácnosti v normohodinách / Ef1 * k1

Ef1 – využiteľný fond pracovného času
k1 – koeficient plnenia výkonových noriem

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥