Pojem a druhy živností

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom méně, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Je upravená živnostenským zákonom, ktorý upravuje podmienky živnostenského podnikania, ale aj kontrolu nad ich dodržiavaním.

Obmedzenia

Z pojmu živnosť je vylúčený celý rad špecifických činnosti a to:

 • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo PO určenej právnym predpisom
 • využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti – rozm. a rozš. literárnych a iných diel
 • činnost pri výkone povolaní ( advokáti, komerční právnici, audítori, makléri na burze atď.)
 • činnosti bánk, sporiteľní, búrz, poisťovní, usporiadanie lotérií

Členenie živností

Živnosti členíme na:

 • koncesované živnosti – je potrebné štátne povolenie
 • ohlasovacie – vykonávajú sa na základe ohlásenia

Ohlasovacie živnosti

Ohlasovacie živnosti delíme na:

 • remeselné
 • viazané
 • voľné

Členenie živností podľa predmetu obchodnej činnosti

Podľa predmetu obchodnej činnosti rozlišuje živnosti na:

 • obchodné
 • výrobné
 • poskytujúce služby

Obchodné živnosti

 • kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja
 • činnosť cestovnej kancelárie
 • ubytovanie a pohostinská činnosť
 • sprostredkovanie kúpy tovarov

Výrobné živnosti

 • predaj a oprava výrobkov
 • nákup výrobkov iných výrobcov za účelom predaja
 • montáž, nastavenie a údržba výrobkov

Živnosti poskytujúce služby

 • poskytovanie opráv a údržba vecí
 • preprava osôb a tovaru

Založenie živnosti online

Chcete si živnosť založiť z pohodlia vášho domova? Vyskúšajte založenie živnosti online cez Firmaren.sk!

Komentáre k článku Pojem a druhy živností (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥