Ciele podniku

Cieľ je budúci stav, ktorý chce podnik dosiahnuť. KLASIFIKÁCIA PODNIKOVÝCH CIEĽOV A) Klasifikácia cieľov podľa ich obsahu: Ekonomické ciele – zameriavajú sa na kvantitatívne merateľný …

Podnik a jeho znaky

Podnik a znaky podniku Stretávame sa s reprodukovaním podstaty podniku podľa E. Gutenberga, ktorý charakterizuje podstatu priemyselného podniku pomocou nasledujúcich všeobecných znakov. Kombinácia výrobných faktorov …